Služby

V rámci nášho portfólia poskytujeme aj služby v poľnohospodárstve so špičkovými strojmi
a odbornou obsluhou. V prípade záujmu o nacenenie konkrétnej služby nás neváhajte kontaktovať
prostredníctvom mailu.

Poľnohospodárske služby, ktoré ponúkame:
– Orba
– Smykovanie
– Kombinátorovanie
– Diskovanie
– Valcovanie – kembridž
– Plečkovanie
– Sejba hustosiatych plodín
– Sejba na presný výsev s možnosťou prihnojovania
– Rozmetanie UH
– Postrekovanie
– Lisovanie sena a slamy – okrúhle a hranaté balíky
– Zhrňovanie
– Obracanie
– Preprava obilia
– Preprava sena
– Nakladanie
– Práca s cisternou

Ukážky našej činnosti: